Khẩu trang test Covid-19 trong vòng 90 phút, chính xác tương đương PCR