Hơn 1.800 CSGT làm nhiệm vụ trong tuần lễ APEC ở Đà Nẵng