Hình ảnh người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải