Hiện trường được cho là nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt