Hành trình bất thường của xe tải đấu đầu ôtô khách làm 13 người chết