Hàng loạt người dân kéo nhau đến nhà Trưởng ban điều hành Mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng đòi gạo.