Hà Nội: người đàn ông cầm dao đuổi chém cán bộ trực chốt