Google Maps xuất hiện hình ảnh máy bay rơi ở xã B’Lá, Lâm Đồng