Giáo sư Raul Pedrozo, Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn về luật hàng hải mới của Trung Quốc trên Biển Đông