Gặp thuyền trưởng tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa mà tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ