Forbes: Tổ hợp kinh tế xanh lớn nhất Việt Nam chính thức vận hành, bất chấp Covid-19