Facebook xin lỗi vì sự cố người dùng Việt bị khoá like, bình luận