Được hỏi bằng tiếng Việt, Robot 4.0 Sophia mặc áo dài trắng trả lời nghe hết hồn!