Đến cuối năm 2021, có ít nhất có 1 loại vaccine COVID-19 "made in Vietnam" được cấp phép lưu hành