Đảng ủy phường 4, Đà Lạt đã ký xác nhận lý lịch cho bà Ái Sa