Đang ngồi chờ bạn, nam sinh Đại học Giao thông vận tải trúng đạn tử vong