Dàn xe đặc chủng diễu hành sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ APEC