Dân mạng Trung Quốc hoảng hốt khi báo Trung công bố thực tế kinh tế Việt Nam đã vượt 1000 tỷ USD