Đàm phán Nga - Ukraine Đại biểu hai bên bắt tay nhau