Đã tách rời xong cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi