"Công chúa Huawei" được chào đón bằng thảm đỏ như lãnh đạo quốc gia