Cơ hội cho Việt Nam khi Nhật Bản dần bị “thất sủng” trên đường đua chip điện tử