Cô giáo bật ngửa đầu bé ra sau khi con đang nôn ói