Cô gái ở Quảng Ngãi chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, thả 2 tay... múa quạt