CNBC: Xuất hiện lí do bất ngờ khiến các doanh nghiệp toàn cầu bỏ Trung Quốc sang Việt Nam