CNBC: Chứng khoán tăng trưởng, Việt Nam có nền kinh tế tốt bậc nhất Châu Á