Clip khiến người nhiều người sốc, bàng hoàng về một thảm cảnh hậu đại dịch tại Ấn Độ