Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa