Chủ tịch Quốc hội kêu gọi 'người dân bình tĩnh, tin vào quyết định của Nhà nước'