Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC