Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar