Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trong lễ Tịch Điền (Đọi Sơn, Hà Nam)