Cây đổ đè chết 1 người, 29 người bị thương do bão số 5