Cảnh ngập lụt ở Thanh Hóa khiến nhiều người phải cõng con đến trường