Cận cảnh đột kích kho sản xuất ma túy lớn nhất cả nước