Cách ly 16 người tiếp xúc gần bệnh nhân bạch hầu ở TP.HCM