Bộ trưởng Tô Lâm chúc tết nhân dân huyện Văn Giang, Hưng Yên