Bloomberg: VinFast đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ