Bi tuyên 1 năm 5 tháng tù, cựu phó chánh án quận 4 khóc lớn xin lỗi bố