Báo Mỹ: Việt Nam là “chủ nợ” thứ 32, đang cho Mỹ vay hơn 39 tỷ USD