Bản tin VnTube trưa 25-03-2020: Người dân tràn ra đường vái vọng trước phủ Tây Hồ