Bản tin VnTube trưa 24-12-2018: Đình chỉ chức vụ PGĐ chi nhánh ngân hàng tham gia tiệc ma túy