Bản tin VnTube trưa 13-06-2018: Quốc hội bắt đầu sửa Luật phòng chống tham nhũng