Bản tin VnTube trưa 07-11-2019: Các gia đình ở Hà Tĩnh viết đơn làm thủ tục nhận người thân tại Anh