Bản tin VnTube trưa 02-08-2017: Bà Hồ Thị Kim Thoa gửi đơn xin thôi việc