Bản tin VnTube tối 25-03-2020: Chỉ mới 52/126 người tại ổ dịch bar Buddha được xét nghiệm