Bản tin VnTube tối 07-11-2019: Chính phủ thống nhất thêm một ngày nghỉ lễ