Bản tin VnTube tối 02-12-2019: Bà Diệp Thảo lại yêu cầu giám định tâm thần ông Đặng Lê Nguyên Vũ