Ám ảnh người đàn ông dầm mình trong nước lụt, 11 ngày không có miếng ăn