5 ngày đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trên đất Nga